GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XE

Hệ thống dự trên công nghệ microservices cho phép tracking xe cơ giới. Hệ thống đang được phát triển cho một khách hàng ở Úc dùng để tracking xe bồn xi măng. Hệ thống có thể được điều chỉnh để có thể đáp ứng những nhu cầu tracking khác nhau cho các bài toán về logistic khác nhau.

LỢI ÍCH

  • Nhà quản trị, bộ phận giám sát viên, quản lý hệ thống xe cơ giới có thể quản lý xe, quản lý tài xế, giám sát thời gian chạy, trọng lượng xe thông qua ứng dụng web.
  • Với ứng dụng di động tích hợp trên xe, tài xế giám sát được lịch trình của mình, nhận cảnh báo khi quá tốc độ cho phép, hoặc khi ra ngoài khu vực ranh giới ảo được nhà quản trị thiết lập.

ỨNG DỤNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Bước

1

Thiết lập thiết bị trên giám sát các thông số kỹ thuật của xe (như đồng hồ công tơ mét, hệ thống phanh (ABS, Hash braking), tốc độ xe, trọng lượng, thiết bị định vị…).

Kết nối và gửi dữ liệu thông qua mạng di động (3G/4G/5G) đến platform tracking xe cơ giới (cloud-base web application).

Bước

2

Đăng nhập vào Platform tracking xe cơ giới ứng dụng web với quyền quản trị, tạo tài khoản cho tài xế và liên kết với thiết bị giám sát được lắp đặt trên xe.

Thiết lập ranh giới ảo xung quanh một khu vực địa lý thực (Geofencing) cho trạm dừng chân, trạm khởi hành, điểm đến cho tài xế, …

Bước

3

Tải ứng dụng trên thiết bị di động, máy tính bảng cho tài xế và đăng nhập thông tin được nhà quản trị tạo ở bước 2, ứng dụng sẽ thu thập và gửi thông tin cần thiết khác như thời gian làm việc, thời gian nghỉ ca, kết thúc ca làm việc,… đến platform tracking xe cơ giới. 

Bước

4

Nhà quản trị theo dõi, giám sát tiến độ, thời gian làm việc của tất cả tài xế thông qua chức năng báo cáo trên ứng dụng web.

CÔNG NGHỆ

  • Spring (Spring Core, Spring Security, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud), shell script (devops deployment, configuration)
  • Cloud: AWS Kubernetes, AWS SNS, Google cloud message service, EC2
  • Message Queue: RabbitMB
  • Caching: Redis
  • Database: MongoDB
  • OS: Linux
  • DevOps tool: Jenkins, GIT, Docker
  • Management tool: Jira