Favicon

Mục tiêu của TMA Innovation là đưa công nghệ 4.0 trở nên đơn giản, phổ dụng, chi phí thấp để tất cả các doanh nghiệp và tất cả mọi người đều có thể áp dụng.

Phát huy kinh nghiệm từ hơn 24 năm nghiên cứu, cung cấp hàng ngàn giải pháp cho rất nhiều tập đoàn quốc tế và lực lượng nhân sự dồi dào với hơn 3,000 kỹ sư của TMA Solutions, TMA Innovation mong muốn đưa các công nghệ mới nhất vào doanh nghiệp giúp hiện đại hóa các ngành, các lĩnh vực.

Xem thêm
Logo TMA Innovation White

đối tác công nghệ 4.0

tin cậy của bạn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Liên hệ ngay