giải pháp nhận diện thương hiệu trong quảng cáo

Brand Recognition

 

Brand Recognition tự động phát hiện thương hiệu trong quảng cáo giúp người dùng dễ dàng:

 • Khai thác thông tin thương hiệu.
 • Phát hiện sản phẩm.
 • Đưa ra nhãn hiệu và dán nhãn nhận dạng.

LỢI ÍCH

 • Tăng hiệu quả chiến dịch truyền thông.
 • Rà soát phạm vi bản quyền.
 • Thâm nhập vào một thị trường mới.
 • Tiết kiệm chi phí.
 • Độ chính xác cao hơn.
 • Hiệu suất cao hơn.
 • Tiết kiệm thời gian.

ỨNG DỤNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Bước

1

Sử dụng tài liệu có chứa quảng cáo

Bước

2

Quy trình tự động: 

 • Tự động hiểu văn bản tiêu chuẩn
 • Phát hiện sản phẩm và ghi nhận mẫu quảng cáo
 • Dán nhãn hình ảnh quảng cáo

Bước

3

Đánh giá thủ công/chỉnh sửa:

 • Xác minh: Nếu chưa chính xác: Sửa, chọn lại nhãn hiệu đề xuất cho đến khi có kết quả chính xác
 • Sử dụng tài liệu gốc với thông tin thương hiệu sản phẩm
 • Dữ liệu khách hàng (hình ảnh, nhãn hiệu, vị trí)

CÔNG NGHỆ

 • Deep learning
 • Google Cloud Vision
 • Open CV
 • Natural Language Processing
 • Tensorflow