ứng dụng quản lý nhân viên an ninh

Giải pháp dựa trên thiết bị điện thoại dành cho bộ phận bảo vệ và trên web app dành cho bộ phận điều khiển trung tâm, giúp lập kế hoạch, quản lý hiệu quả đội ngũ bảo vệ.

 • Lập kế hoạch trực.
 • Giám sát kíp trực.
 • Tuần tra cơ động bên ngoài tòa nhà.
 • Tuần tra bên trong tòa nhà.
 • Quản lý tuần tra.
 • Gửi tình sự cố khẩn cấp SOS.
 • Ghi nhận hiện trạng.

LỢI ÍCH

 • Quản lý hiệu quả.
 • Phát hiện sai phạm kịp thời.
 • Tiết kiệm nhân lực.

ỨNG DỤNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Bước

1

 • Đăng nhập bằng tài khoản Admin/Manage.
 • Vào setting để tạo location và các checkpoint, patrol route và thêm các checkpoint vừa tạo vào.

Bước

2

 • Vào màn hình “Quản lý nhà thầu” và tạo nhà thầu.
 • Kích hoạt tài khoản nhà thầu bằng Gmail.

Bước

3

 • Đăng nhập tài khoản nhà thầu vừa tạo.
 • Vào màn hình nhóm để tạo nhóm.
 • Vào màn hình “Hồ sơ bảo vệ” để tạo Cvs nhân viên và chọn các Cvs vừa tạo, nhấn “Gửi hồ sơ” có status “chưa gửi” qua Admin/Manager.

Bước

4

 • Đăng nhập vào tài khoản Admin/Manager.
 • Vào vào màn hình Cvs nhà thầu để approve/reject Cvs mà bên nhà thầu đã gửi.

Bước

5

 • Admin/Manager vào màn hình “lịch làm việc” để tạo lịch làm việc cho nhà thầu.
 • Sau đó vào màn hình “lịch tuần tra” để tạo lịch tuần tra cho nhà thầu.

Bước

6

 • Đăng nhập vào tài khoản nhà thầu.
 • Vào màn hình nhóm để thêm người quản lý và ca trưởng.
 • Sau đó vào màn hình “lịch làm việc” để phân công bảo vệ vào lịch làm việc mà Admin/Nhà thầu vừa tạo.

CÔNG NGHỆ

 • ReactJS, React Native
 • Java Spring Boot
 • NodeJS
 • MySQL
 • MongoDB
 • Face recognition
 • Vision AI