Candidate Matching

Ứng dụng HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG SỬ DỤNG AI

Candidate Matching được phát triển với mục đích cung cấp một phương pháp sáng tạo cho quy trình tuyển dụng của công ty. Bằng cách áp dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) làm công nghệ chính, Candidate matching giúp tự động hóa quá trình tuyển dụng, điều này không chỉ giúp nhà tuyển dụng loại bỏ các công việc thủ công và lặp đi lặp lại mà còn giảm chi phí nhân lực, đảm bảo chất lượng của các ứng viên của công ty bạn.

 • Cung cấp các giải pháp tuyển dụng tự động từ tìm kiếm, sàng lọc, lựa chọn, onboarding và theo dõi.
 • Nền tảng hỗ trợ AI để giảm thời gian và nguồn lực dành cho phỏng vấn.
 • Giúp tìm và sàng lọc CV một cách thông minh để có ứng viên tốt nhất.
 • Thay thế các tác vụ thủ công và các tác vụ lặp đi lặp lại.

LỢI ÍCH

 • Tiết kiệm năng suất.
 • Chọn được nhiều ứng viên chất lượng cao hơn.
 • Tuyển dụng nhanh chóng hơn.
 • Dễ dàng tùy chỉnh.
 • Tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực.

ỨNG DỤNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Bước

1

Người dùng truy cập, đưa ra yêu cầu tại web app.

Bước

2

Search machine tìm kiếm, trích xuất, tính toán dữ liệu và tìm kiếm ứng cử viên phù hợp trên các trang tuyển dụng.

CÔNG NGHỆ

 • HTML5/CSS
 • VueJS framework
 • Karma, JasmineJS, JS testing
 • NodeJS, ExpressJS, Middleware
 • Deplopment Environment, Linux
 • Python 3
 • Request, Beautiful Soup 4
 • Django, Django REST framework
 • Oymongo, MongoDB
 • AI (Skill2Vec)
 • Chatbot