ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH

STUDENT ANALYTICS

Student Analytics tạo ra một công cụ hiệu quả, có thể phân tích hành vi của học viên và đưa ra dự đoán về cách học của họ, từ đó tạo ra một lộ trình học phù hợp cho mỗi cá nhân.

Giải pháp giúp các trường tối ưu hóa hệ thống học tập cũng như theo dõi hồ sơ học tập của học sinh/sinh viên chính xác hơn.

LỢI ÍCH

  • Tạo ra chương trình học phù hợp với từng cá nhân.
  • Hỗ trợ, khuyến khích người học tự nghiên cứu dựa trên thời gian biểu của mỗi người.
  • Nâng cao động lực học tập.
  • Nâng cao chất lượng giảng dạy.

ỨNG DỤNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Bước

1

Thu thập dữ liệu về học sinh và khóa học.

Bước

2

Phân tích cấp độ của mỗi học sinh & đánh giá thông qua Smart Engine và công cụ phân tích.

Bước

3

Dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu và sở thích của từng học sinh để đưa ra chương trình và nội dung học phù hợp.

CÔNG NGHỆ

  • Cloud
  • Artificial Intelligence
  • IoT/Embedded
  • Software