MÁY KIỂM TRA ĐEO KHẨU TRANG

 • 99.9% xác định chính xác các vi phạm.
 • Tự động phát tin hiệu cảnh báo khi có vi phạm.
 • Tự động nhân dạng khuôn mặt của người tại địa điểm đặt thiết bị.
 • Thông tin được tự động lưu trữ trên cloud.

LỢI ÍCH

 • Sản phẩm nhỏ gọn, dễ dàng triển khai.
 • Tự động lưu trữ và truy xuất thông tin dễ dàng.
 • Chi phi thấp, tiết kiệm thời gian và nhân lực.
 • Độ chính xác tuyệt đối.
 • Giảm rủi ro lây chéo.

ỨNG DỤNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Bước

1

Thu thâp dữ liệu

 • Camera thu thập hình ảnh và video của khu vực đang được theo dõi có người không đeo khẩu trang.
 • Dữ liệu được truyền về theo thời gian thực thông qua Wifi, Bluetooth, Ethermet,…

Bước

2

Phân tích và lưu trữ

 • Hệ thống sử dụng công nghệ thị giác máy tinh (Computer Vision) để phân tích hình ảnh, xác định các đối tượng không đeo khẩu trang.
 • Đồng thời lưu trữ thông tin xử lý trên cloud.

Bước

3

Cảnh báo

 • Phát loa nhắc nhở và đèn thông báo nếu có trường hợp không đeo khẩu trang tại hiện trường.

CÔNG NGHỆ

 • Node
 • MongoDB
 • MQTT
 • Socket.io