HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ BÊN TRONG TÒA NHÀ

Đây là hệ thống định vị trong nhà với độ chinh xác cao (+/- 10-20cm) trong hệ tọa độ 3D (x,y,z). Hệ thống được phát triển bởi TMA từ phần cứng, firmware và software. Hệ thống có thể ứng dụng tracking và theo dõi vật dụng, hàng hóa trong nhà kho, có thể áp dụng theo dõi và chăm sóc người già và trẻ em tại nhà hoặc các cơ sở chăm sóc y tế… Hệ thống đã đạt được giải khuyến khich cuộc thi IoT Start Up 2019.

LỢI ÍCH

  • Hệ thống có thể ứng dụng tracking và theo dõi vật dụng, hàng hóa trong nhà kho.
  • Theo dõi và chăm sóc người già và trẻ em tại nhà hoặc các cơ sở chăm sóc y tế.
  • Tiết kiệm nhân lực.

ỨNG DỤNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Bước

1

Lắp đặt phần cứng anchor và tag

Lắp pin cho các anchor, tag và Gắn anchor vào các vị trí cố định trên khu vực triển khai thực tế, đánh dấu tên các anchor tương ứng với các ID của nó để dễ dàng xác định vị trí tọa độ của nó trên bản đồ sau này. 

Bước

2

Lắp đặt và kết nối gateway (Pi3) với internet

Cấp điện cho gateway, nếu gateway không thể kết nối wifi để vào internet nó sẽ khởi tạo một điểm truy cập và một trang web. Ta có thể dùng máy tính hay điện thoại thông minh để quét wifi và kết nối vào mạng wifi.

Bước

3

Đăng nhập server quản lý để cài đặt cấu hình

Người dùng liên hệ với quản trị viên để được cấp tài khoản và bộ Kit (gồm gateway, 4 anchor và 1 tag) và tiến hành đăng nhập, cài đặt các thông số liên quan.

CÔNG NGHỆ

  • Front-end: ReactJS
  • Backend: NodeJS
  • Database: MongoDB
  • Message-broker/Queuing:MQTT
  • Embedded Development