giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm

aGRI-SCM

Ứng dụng quản lý nông nghiệp Agri-SCM hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp quản lí các hoạt động chăm sóc cây trồng.

 • Dễ dàng thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu dữ liệu từ tất cả các hoạt động nông nghiệp (chăm sóc, thu hoạch).
 • Hướng dẫn cụ thể từng bước để tuân thủ các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, GS1, …
 • Phân tích chất lượng, tối ưu hóa cây trồng.
 • Miễn phí 100% cho nông dân.

LỢI ÍCH

 • Tăng năng suất và lợi nhuận.
 • Giảm thiểu chi phí quản lý.
 • Lưu trữ dữ liệu an toàn và riêng tư.
 • Tự động hóa lịch trình cho người trồng, trung gian và giám sát.
 • Chỉ định trách nhiệm cho tất cả các hệ thống.
 • Cho phép khách hàng xem xét thông tin về sản phẩm.
 • Giảm nhân lực.

ỨNG DỤNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Bước

1

Lựa chọn hoạt động (Ví dụ: bón phân).

Bước

2

Chọn loại cây và vị trí muốn thực hiện.

Bước

3

Quét mã vạch/Mã QR thông tin của loại phân bón.

Bước

4

Nhận thiết bị & thông tin về phương pháp sử dụng bằng cách chụp ảnh.

Bước

5

Xác nhận thông tin.

Bước

6

Kết thúc hoạt động.

CÔNG NGHỆ

 • Cloud
 • Artificial Intelligence
 • IoT/Embedded