GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH NGƯỜI HỌC ONLINE

Plugin tích hợp nhanh chóng vào phần mềm hoặc ứng dụng học online để theo dõi hoạt động của người học thông qua camera từ máy tính. Phân tích hình ảnh/videos của người học ngay trong thời gian lên lớp để biết trạng thái hiện tại của người đó. Phát hiện hành vi vi phạm trong giờ học (ngủ, xem điện thoại, lướt web v.v..) và phân tích mức độ tập trung của học viên. Giải pháp còn cho phép lưu trữ thông tin tất cả các buổi học và điều khiển lớp học từ xa.

LỢI ÍCH

  • Thông tin bao quát và trực quan: Plugin giúp quan sát bao quát trạng thái học tập của học sinh trong giờ học, từ đó thu thập đầy đủ các thông tin khách quan để đánh giá hiệu quả.
  • Cải thiện năng suất dạy học và học tập: Từ những dữ liệu thu thập, việc đánh giá sẽ mang tính chính xác cao, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả học tập của học sinh cũng như giảng dạy của giáo viên.

ỨNG DỤNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Bước

1

Tích hợp và cài đặt plugin

Người dùng và người quản lý tích hợp plugin vào phần mềm hoặc ứng dụng học online.

Bước

2

Yêu cầu cấp phép theo dõi

Plugin yêu cầu người học cho phép theo dõi bằng webcam và các hành vi trên thiết bị của họ.

Bước

3

Theo dõi và các dạng phát hiện

  • Hành vi thu thập từ webcam: ngủ, không tập trung, nói chuyện, xem điện thoại…
  • Thao tác trên thiết bị: Truy cập vào trang web, lướt chuột vào các vùng không liên quan.

Bước

4

Phản hồi từ plugin

Thông báo cho giáo viên, lưu hình ảnh vi phạm, chặn các website không liên quan…

CÔNG NGHỆ

  • Machine learning
  • AI
  • Face detection