GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH CUỘC GỌI

CALL ANALYTICS

Giải pháp Phân tích Cuộc gọi Call Analytics tự động phân tích các cuộc gọi điện thoại để phát hiện phản hồi của khách hàng và thông tin đặt phòng.

LỢI ÍCH

 • Tăng sự hài lòng của khách hàng
 • Duy trì khách hàng thân thiết
 • Giải đáp kịp thời thắc mắc của khách hàng
 • Tối ưu hóa thời gian xử lý
 • Tối thiểu hóa công việc thủ công

ỨNG DỤNG

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Bước

1

Phân tích cuộc gọi.

Phát hiện phản hồi khách hàng ở 8 khía cạnh: (thực phẩm, dịch vụ, chung, giá cả, địa điểm, phòng, tiện nghi, bầu không khí).

Bước

2

Khai thác thông tin đặt phòng, phân tích phản hồi.

Trích xuất 6 loại thông tin đặt phòng (tên, thời gian nhận phòng, thời gian lưu trú (LOS), loại phòng, dịch vụ)

Bước

3

Đặt phòng, phản hồi thông tin một cách thông minh, chính xác.

Nhập dữ liệu dưới dạng âm thanh và dạng văn bản.

CÔNG NGHỆ

 • Rasa NLU
 • BERT
 • Bidirectional LSTM
 • Deep Learning
 • Tensor Flow
 • IBM Watson
 • Pytorch